ระบบจัดการ TRACKING ONLINE BY CEBUU.NET
 

 
 
 
 
 
Ref.No.
ЗСКґШทґКНє
КถТ№РงТ№
Л№иЗВงТ№ทХиўНทґКНєЗСКґШ
Update
ЗС№ทХиГСєงТ№
CC-65/0190
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
22/09/2022
06/06/2022
CC-65/0189
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
22/09/2022
06/06/2022
CC-65/0188
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอ็นซิส
22/09/2022
06/06/2022
CC-65/0187
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอ็นซิส
22/09/2022
06/06/2022
CC-65/0186
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอ็นซิส
22/09/2022
06/06/2022
CC-65/0185
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
22/09/2022
06/06/2022
CC-65/0184
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
22/09/2022
06/06/2022
CC-65/0183
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
22/09/2022
06/06/2022
CC-65/0182
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. นิวสีลมคัลเลอร์แล็บ แอนด์ วีดีโอ
22/09/2022
06/06/2022
CC-65/0181
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. คิวมิกซ์ ซัพพลาย
22/09/2022
06/06/2022
CC-65/0180
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
22/09/2022
02/06/2022
CC-65/0179
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
22/09/2022
02/06/2022
CC-65/0178
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
22/09/2022
02/06/2022
CC-65/0177
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
22/09/2022
02/06/2022
CC-65/0176
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. คิวมิกซ์ ซัพพลาย
22/09/2022
02/06/2022
CC-65/0175
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
22/09/2022
02/06/2022
CC-65/0174
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. กรีนทั้มบ์
22/09/2022
02/06/2022
CC-65/0173
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ไทยโพลีคอนส์
22/09/2022
01/06/2022
CC-65/0172
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
กิจการร่วมค้า สหไฮโดร พัทยา
22/09/2022
01/06/2022
CC-65/0171
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. สามมุข คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย
22/09/2022
01/06/2022
CC-65/0170
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์
22/09/2022
30/05/2022
CC-65/0169
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. กรีนทั้มบ์
22/09/2022
30/05/2022
CC-65/0168
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. คิวมิกซ์ ซัพพลาย
22/09/2022
30/05/2022
CC-65/0167
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
22/09/2022
30/05/2022
CC-65/0166
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอ็นซิส
22/09/2022
27/05/2022
CC-65/0165
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอ็นซิส
22/09/2022
27/05/2022
CC-65/0164
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เทิดไท แอนด์ โค
22/09/2022
27/05/2022
CC-65/0163
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
กิจการร่วมค้า เอ จี ซี 10 คอนสตรัคชั่น
22/09/2022
27/05/2022
CC-65/0162
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
กิจการร่วมค้า เอ จี ซี 10 คอนสตรัคชั่น
22/09/2022
27/05/2022
CC-65/0161
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
กิจการร่วมค้า เอ จี ซี 10 คอนสตรัคชั่น
22/09/2022
27/05/2022
CC-65/0160
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นิรมิตรรังสรรค์
22/09/2022
27/05/2022
CC-65/0159
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. กรีนทั้มบ์
22/09/2022
26/05/2022
CC-65/0158
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ดีเวลธ์ เอสเตท
22/09/2022
26/05/2022
CC-65/0157
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ไทยโพลีคอนส์
22/09/2022
26/05/2022
CC-65/0156
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
กิจการร่วมค้า สหไฮโดร พัทยา
22/09/2022
26/05/2022
CC-65/0155
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
กิจการร่วมค้า สหไฮโดร พัทยา
22/09/2022
26/05/2022
CC-65/0154
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.อินเตอร์แอสโซซิเอทส์
22/09/2022
26/05/2022
CC-65/0153
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. คิวมิกซ์ ซัพพลาย
22/09/2022
25/05/2022
CC-65/0152
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. อนุรักษ์ เอ็นจิเนียริ่ง
22/09/2022
24/05/2022
CC-65/0151
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
22/09/2022
24/05/2022
CC-65/0150
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. วี เอส แอล (ไทยแลนด์)
22/09/2022
24/05/2022
CC-65/0149
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
22/09/2022
24/05/2022
CC-65/0148
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
22/09/2022
24/05/2022
CC-65/00147
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
22/09/2022
24/05/2022
CC-65/0146
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
22/09/2022
24/05/2022
CC-65/0145
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ดีเวลธ์ เอสเตท
22/09/2022
23/05/2022
CC-65/0144
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
22/09/2022
23/05/2022
CC-65/0143
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
22/09/2022
20/05/2022
CC-65/0142
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. กรีนทั้มบ์
22/09/2022
20/05/2022
CC-65/0141
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นิรมิตรรังสรรค์
22/09/2022
19/05/2022

   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20   Л№йТถСґдป 

   
footer
Copyright 2006-2021 (C) All rights reserved.
by Department of Civil Engineering, Burapha University.