ระบบจัดการ TRACKING ONLINE BY CEBUU.NET
 

 
 
 
 
 
Ref.No.
ЗСКґШทґКНє
КถТ№РงТ№
Л№иЗВงТ№ทХиўНทґКНєЗСКґШ
Update
ЗС№ทХиГСєงТ№
CC1112
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
25/02/2022
07/02/2022
ST0266
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
กิจการร่วมค้า เอ จี ซี 10 คอนสตรัคชั่น
15/02/2022
02/02/2022
ST0265
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีฆทัศน์
25/02/2022
01/02/2022
CC1111
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. โทคุระ (ประเทศไทย)
25/02/2022
04/02/2022
CC1110
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นิว หนานหยาง คอนสตรัคชั่น
15/02/2022
03/02/2022
CC1109
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นิว หนานหยาง คอนสตรัคชั่น
15/02/2022
03/02/2022
CC1108
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
15/02/2022
03/02/2022
CC1107
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
25/02/2022
03/02/2022
CC1106
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
25/02/2022
03/02/2022
CC1105
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
25/02/2022
03/02/2022
CC1104
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
25/02/2022
03/02/2022
CC1103
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. มาคิตะ
15/02/2022
02/02/2022
CC1102
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บรรพต คอสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย
15/02/2022
02/02/2022
CC1101
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หจก. เอ็น.พี.เบย์คอนเซอร์เวชั่น
15/02/2022
01/02/2022
CC1100
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หจก. เอ็น.พี.เบย์คอนเซอร์เวชั่น
15/02/2022
01/02/2022
CC1099
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นภ ออล
15/02/2022
01/02/2022
CC1098
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นภ ออล
15/02/2022
01/02/2022
CC1097
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ซีแพนเนล
2/03/2022
01/02/2022
ST0264
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. พีดีซี เอ็นจิเนียริ่ง
4/02/2022
25/01/2022
ST0263
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นิว หนานหยาง คอนสตรัคชั่น
4/02/2022
25/01/2022
ST0262
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
9/02/2022
25/01/2022
ST0261
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ผ่องพรรณการโยธา
15/02/2022
24/01/2022
ST0260
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. จงเทียน โอเวอร์ซีส์ เอ็นจิเนียริ่ง
4/02/2022
24/01/2022
ST0259
Steel
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. เมธาการก่อสร้าง
1/02/2022
24/01/2022
ST0258
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีซัส ซีวิล คอนสตรัคชั่น
4/02/2022
21/01/2022
ST0257
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง
15/02/2022
18/01/2022
ST0256
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ดอนตูมเอ็นเตอร์ไพร์ส
1/02/2022
18/01/2022
ST0255
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. กิจการร่วมค้า อิตาเลียนไทย-เนาวรัตน์
18/02/2022
18/01/2022
ST0254
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไชน่า สเตท คอนสตรัคชั่น
1/02/2022
14/01/2022
ST0253
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. กิจการร่วมค้า อิตาเลียนไทย-เนาวรัตน์
1/02/2022
13/01/2022
ST0252
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เซ็กโก้ เอช.วี
1/02/2022
12/01/2022
ST0251
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ราชมงคล 39
25/03/2022
10/01/2022
ST0250
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง
1/02/2022
06/01/2022
ST0249
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ยู.พี.เอ.เอ็นเตอร์ไพรซ
1/02/2022
04/01/2022
CC1096
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ยูเนี่ยนแปลน
4/02/2022
31/01/2022
CC1095
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
กิจการร่วมค้า เอ จี ซี 10 คอนสตรัคชั่น
18/02/2022
31/01/2022
CC1094
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
25/02/2022
31/01/2022
CC1093
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
25/02/2022
31/01/2022
CC1092
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
25/02/2022
31/01/2022
CC1091
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
25/02/2022
31/01/2022
CC1090
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. โทคุระ (ประเทศไทย)
9/02/2022
31/01/2022
CC1089
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ฤทธา
25/02/2022
28/01/2022
CC1088
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง
25/02/2022
27/01/2022
CC1087
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง
15/02/2022
25/01/2022
CC1086
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
4/02/2022
25/01/2022
CC1085
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
4/02/2022
25/01/2022
CC1084
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
4/02/2022
25/01/2022
CC1083
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
9/02/2022
25/01/2022
CC1082
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
4/02/2022
24/01/2022
CC1081
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
15/02/2022
24/01/2022

 Л№йТЎиН№Л№йТ  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20   Л№йТถСґдป 

   
footer
Copyright 2006-2021 (C) All rights reserved.
by Department of Civil Engineering, Burapha University.