ระบบจัดการ TRACKING ONLINE BY CEBUU.NET
 

 
 
 
 
 
Ref.No.
ЗСКґШทґКНє
КถТ№РงТ№
Л№иЗВงТ№ทХиўНทґКНєЗСКґШ
Update
ЗС№ทХиГСєงТ№
CC1080
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
15/02/2022
24/01/2022
CC1079
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
15/02/2022
24/01/2022
CC1078
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอ็นเอ็นวาย แมททีเรียลส์
4/02/2022
24/01/2022
CC1077
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นิว หนานหยาง คอนสตรัคชั่น
4/02/2022
21/01/2022
CC1076
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นิว หนานหยาง คอนสตรัคชั่น
4/02/2022
21/01/2022
CC1075
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
4/02/2022
21/01/2022
CC1074
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอ็นเอ็นวาย แมททีเรียลส์
4/02/2022
21/01/2022
CC1073
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ยูเนี่ยนแปลน
1/02/2022
18/01/2022
CC1072
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอ็นซิส
15/02/2022
18/01/2022
CC1071
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอ็นซิส
15/02/2022
18/01/2022
CC1070
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอ็นซิส
15/02/2022
18/01/2022
CC1069
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอ็นซิส
15/02/2022
18/01/2022
CC1068
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง
15/02/2022
18/01/2022
CC1067
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
4/02/2022
18/01/2022
CC1066
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
4/02/2022
18/01/2022
CC1065
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
4/02/2022
18/01/2022
CC1064
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
4/02/2022
18/01/2022
CC1063
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
4/02/2022
18/01/2022
CC1062
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ดีเวลธ์ เอสเตท
4/02/2022
17/01/2022
CC1061
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
1/02/2022
17/01/2022
CC1060
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
1/02/2022
17/01/2022
CC1059
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. สตีลฟอร์มเมอร์
4/02/2022
17/01/2022
CC1058
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
1/02/2022
14/01/2022
CC1057
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
1/02/2022
14/01/2022
CC1056
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
1/02/2022
14/01/2022
CC1055
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ส.รุ่งทิพย์ ทวีทรัพย์พัฒนา
18/02/2022
14/01/2022
CC1054
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอ็นซิส
15/02/2022
13/01/2022
CC1053
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอ็นซิส
15/02/2022
13/01/2022
CC1052
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอ็นซิส
15/02/2022
13/01/2022
CC1051
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์
1/02/2022
13/01/2022
CC1050
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง
10/03/2022
12/01/2022
CC1049
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
1/02/2022
12/01/2022
CC1048
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
1/02/2022
12/01/2022
CC1047
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
4/02/2022
12/01/2022
CC1046
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
1/02/2022
11/01/2022
CC1045
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
1/02/2022
11/01/2022
CC1044
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
1/02/2022
11/01/2022
CC1043
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
1/02/2022
11/01/2022
CC1042
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
1/02/2022
11/01/2022
CC1041
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
1/02/2022
11/01/2022
CC1040
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
1/02/2022
11/01/2022
CC1039
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เบสท์-แพค คอนกรีต (2)
1/02/2022
11/01/2022
CC1038
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
1/02/2022
10/01/2022
CC1037
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
1/02/2022
10/01/2022
CC1036
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
1/02/2022
10/01/2022
CC1035
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
1/02/2022
10/01/2022
CC1034
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
1/02/2022
10/01/2022
CC1033
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
1/02/2022
10/01/2022
CC1032
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
1/02/2022
10/01/2022
CC1031
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
1/02/2022
10/01/2022

 Л№йТЎиН№Л№йТ  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20   Л№йТถСґдป 

   
footer
Copyright 2006-2021 (C) All rights reserved.
by Department of Civil Engineering, Burapha University.