ระบบจัดการ TRACKING ONLINE BY CEBUU.NET
 

 
 
 
 
 
Ref.No.
ЗСКґШทґКНє
КถТ№РงТ№
Л№иЗВงТ№ทХиўНทґКНєЗСКґШ
Update
ЗС№ทХиГСєงТ№
CC1030
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
1/02/2022
10/01/2022
CC1029
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
4/02/2022
10/01/2022
CC1028
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ยูเนี่ยนแปลน
1/02/2022
10/01/2022
CC1027
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ป.วิไล
4/02/2022
07/01/2022
CC1026
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ป.วิไล
4/02/2022
07/01/2022
CC1025
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หจก. ยืนยงมาร์เก็ตติ้ง
9/02/2022
07/01/2022
CC1024
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ฤทธา
10/03/2022
07/01/2022
CC1023
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
1/02/2022
07/01/2022
CC1022
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
1/02/2022
07/01/2022
CC1021
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
1/02/2022
07/01/2022
CC1020
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
1/02/2022
07/01/2022
CC1019
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
1/02/2022
07/01/2022
CC1018
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
1/02/2022
07/01/2022
CC1017
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
1/02/2022
07/01/2022
CC1016
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง
1/02/2022
06/01/2022
CC1015
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
กิจการร่วมค้า เอ จี ซี 10 คอนสตรัคชั่น
1/02/2022
06/01/2022
CC1014
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
กิจการร่วมค้า เอ จี ซี 10 คอนสตรัคชั่น
1/02/2022
06/01/2022
CC1013
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
กิจการร่วมค้า เอ จี ซี 10 คอนสตรัคชั่น
1/02/2022
06/01/2022
CC1012
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI GROUP CORPORATION
1/02/2022
06/01/2022
CC1011
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI GROUP CORPORATION
1/02/2022
06/01/2022
CC1010
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
1/02/2022
06/01/2022
CC1009
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. คิวมิกซ์ ซัพพลาย
1/02/2022
06/01/2022
CC1008
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ชาญมั่นคง
1/02/2022
06/01/2022
CC1007
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอ็นซิส
15/02/2022
05/01/2022
CC1006
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอ็นซิส
15/02/2022
05/01/2022
CC1005
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง
1/02/2022
05/01/2022
CC1004
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง
1/02/2022
05/01/2022
CC1003
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง
1/02/2022
05/01/2022
CC1002
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
1/02/2022
05/01/2022
CC1001
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ยูเนี่ยนแปลน
1/02/2022
05/01/2022
CC1000
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หจก. เอ็น.พี.เบย์คอนเซอร์เวชั่น
1/02/2022
04/01/2022
CC0999
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หจก. เอ็น.พี.เบย์คอนเซอร์เวชั่น
1/02/2022
04/01/2022
CC0998
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นภ ออล
1/02/2022
04/01/2022
CC0997
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นภ ออล
1/02/2022
04/01/2022
ST0248
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เนาวรัตน์ พัฒนาการ
28/01/2022
27/12/2021
ST0247
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
28/01/2022
24/12/2021
ST0246
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
28/01/2022
24/12/2021
ST0245
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
28/01/2022
24/12/2021
ST0244
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไฮเทค อินดัสเตรียล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย
28/01/2022
24/12/2021
ST0243
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
28/01/2022
24/12/2021
ST0242
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นิว หนานหยาง คอนสตรัคชั่น
28/01/2022
23/12/2021
ST0241
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
28/01/2022
21/12/2021
ST0240
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. โตโยด้า โกเซ (ประเทศไทย)
28/01/2022
21/12/2021
ST0239
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. โตโยด้า โกเซ (ประเทศไทย)
28/01/2022
21/12/2021
ST0238
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง
28/01/2022
20/12/2021
ST0237
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
กิจการร่วมค้า ซีทีบี
28/01/2022
16/12/2021
ST0236
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ฤทธา
4/02/2022
13/12/2021
ST0235
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ฤทธา
28/01/2022
13/12/2021
ST0234
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ฤทธา
4/02/2022
13/12/2021
ST0233
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยชิมิสึ
28/01/2022
09/12/2021

 Л№йТЎиН№Л№йТ  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20   Л№йТถСґдป 

   
footer
Copyright 2006-2021 (C) All rights reserved.
by Department of Civil Engineering, Burapha University.