ระบบจัดการ TRACKING ONLINE BY CEBUU.NET
 

 
 
 
 
 
Ref.No.
ЗСКґШทґКНє
КถТ№РงТ№
Л№иЗВงТ№ทХиўНทґКНєЗСКґШ
Update
ЗС№ทХиГСєงТ№
ST0232
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หจก. แพร่วิศวกรรม
28/01/2022
08/12/2021
ST0231
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หจก. แพร่วิศวกรรม
28/01/2022
08/12/2021
ST0230
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
กิจการร่วมค้า เอ จี ซี 10 คอนสตรัคชั่น
28/01/2022
07/12/2021
ST0229
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
กิจการร่วมค้า เอ จี ซี 10 คอนสตรัคชั่น
28/01/2022
07/12/2021
ST0228
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
กิจการร่วมค้า เอ จี ซี 10 คอนสตรัคชั่น
28/01/2022
07/12/2021
ST0227
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
กิจการร่วมค้า เอ จี ซี 10 คอนสตรัคชั่น
28/01/2022
07/12/2021
ST0226
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
กิจการร่วมค้า เอ จี ซี 10 คอนสตรัคชั่น
28/01/2022
07/12/2021
ST0225
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
กิจการร่วมค้า เอ จี ซี 10 คอนสตรัคชั่น
28/01/2022
07/12/2021
ST0224
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เนาวรัตน์ พัฒนาการ
28/01/2022
30/11/2021
ST0223
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยคาจิมา
28/01/2022
29/11/2021
ST0222
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เนาวรัตน์ พัฒนาการ
28/01/2022
25/11/2021
ST0221
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เซ็กโก้ เอช.วี
28/01/2022
24/11/2021
ST0220
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. กิจการค้าร่วมกันทำงาน บจก.ฟอนเต้ และ บจก.กิจวัฒนาการโยธา
28/01/2022
23/11/2021
ST0219
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หจก. เอ็น.พี.เบย์คอนเซอร์เวชั่น
28/01/2022
23/11/2021
ST0218
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หจก. เอ็น.พี.เบย์คอนเซอร์เวชั่น
28/01/2022
23/11/2021
ST0217
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นภ ออล
28/01/2022
23/11/2021
ST0216
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นภ ออล
28/01/2022
23/11/2021
ST0215
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นิวหนานหยาง คอนสตรัคชั่น
28/01/2022
19/11/2021
ST0214
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เนาวรัตน์ พัฒนาการ
28/01/2022
18/11/2021
ST0213
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. พิทักษ์กิจ
28/01/2022
18/11/2021
ST0212
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ชาญ เอ็ม อาร์ กรุ๊ป
28/01/2022
18/11/2021
ST0211
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ที เอส เอ็ม คอนสทรัคชั่น
28/01/2022
16/11/2021
ST0210
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอ็นซิส
28/01/2022
16/11/2021
ST0209
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บลู อาช คอน
28/01/2022
15/11/2021
ST0208
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ช.เจริญฤทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง
28/01/2022
15/11/2021
ST0207
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. สมุทรนภา
28/01/2022
15/11/2021
ST0206
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. สมุทรนภา
28/01/2022
15/11/2021
ST0205
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยคาจิมา
28/01/2022
15/11/2021
ST0204
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เนาวรัตน์ พัฒนาการ
28/01/2022
11/11/2021
ST0203
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอเชีย คอมสตรัคชั่น แอนด์ ไพล์
28/01/2022
11/11/2021
CC0996
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
28/01/2022
29/12/2021
CC0995
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
28/01/2022
29/12/2021
CC0994
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
28/01/2022
29/12/2021
CC0993
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
28/01/2022
29/12/2021
CC0992
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอ็นซิส
28/01/2022
27/12/2021
CC0991
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI GROUP CORPORATION
28/01/2022
27/12/2021
CC0990
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI GROUP CORPORATION
28/01/2022
27/12/2021
CC0989
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI GROUP CORPORATION
28/01/2022
27/12/2021
CC0988
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
28/01/2022
27/12/2021
CC0987
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
28/01/2022
27/12/2021
CC0986
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
28/01/2022
27/12/2021
CC0985
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
28/01/2022
27/12/2021
CC0984
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
28/01/2022
27/12/2021
CC0983
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
28/01/2022
27/12/2021
CC0982
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
28/01/2022
27/12/2021
CC0981
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
28/01/2022
27/12/2021
CC0980
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอ็นซิส
28/01/2022
24/12/2021
CC0979
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอ็นซิส
28/01/2022
24/12/2021
CC0978
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอ็นซิส
28/01/2022
24/12/2021
CC0977
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอ็นซิส
28/01/2022
24/12/2021

 Л№йТЎиН№Л№йТ  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20   Л№йТถСґдป 

   
footer
Copyright 2006-2021 (C) All rights reserved.
by Department of Civil Engineering, Burapha University.