ระบบจัดการ TRACKING ONLINE BY CEBUU.NET
 

 
 
 
 
 
Ref.No.
ЗСКґШทґКНє
КถТ№РงТ№
Л№иЗВงТ№ทХиўНทґКНєЗСКґШ
Update
ЗС№ทХиГСєงТ№
CC0976
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอ็นซิส
28/01/2022
24/12/2021
CC0975
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. คิวมิกซ์ ซัพพลาย
28/01/2022
24/12/2021
CC0974
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
28/01/2022
24/12/2021
CC0973
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
28/01/2022
24/12/2021
CC0972
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
28/01/2022
24/12/2021
CC0971
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
28/01/2022
24/12/2021
CC0970
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
28/01/2022
24/12/2021
CC0969
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
28/01/2022
24/12/2021
CC0968
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
28/01/2022
24/12/2021
CC0967
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
28/01/2022
24/12/2021
CC0966
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Tokura (Thailand)
28/01/2022
24/12/2021
CC0965
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
28/01/2022
23/12/2021
CC0964
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. จอยน์ คอนสตรัคชั่น
26/01/2022
23/12/2021
CC0963
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. จอยน์ คอนสตรัคชั่น
26/01/2022
23/12/2021
CC0962
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง
26/01/2022
23/12/2021
CC0961
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บารมี 2015
26/01/2022
23/12/2021
CC0960
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
26/01/2022
23/12/2021
CC0959
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
26/01/2022
23/12/2021
CC0958
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
26/01/2022
22/12/2021
CC0957
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
26/01/2022
22/12/2021
CC0956
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
26/01/2022
22/12/2021
CC0955
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
26/01/2022
22/12/2021
CC0954
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
26/01/2022
22/12/2021
CC0953
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
26/01/2022
22/12/2021
CC0952
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
26/01/2022
22/12/2021
CC0951
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
กิจการร่วมค้า เอ จี ซี 10 คอนสตรัคชั่น
26/01/2022
21/12/2021
CC0950
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
กิจการร่วมค้า เอ จี ซี 10 คอนสตรัคชั่น
26/01/2022
21/12/2021
CC0949
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
กิจการร่วมค้า เอ จี ซี 10 คอนสตรัคชั่น
26/01/2022
21/12/2021
CC0948
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
กิจการร่วมค้า เอ จี ซี 10 คอนสตรัคชั่น
26/01/2022
21/12/2021
CC0947
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI GROUP CORPORATION
26/01/2022
21/12/2021
CC0946
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI GROUP CORPORATION
26/01/2022
21/12/2021
CC0945
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI GROUP CORPORATION
26/01/2022
21/12/2021
CC0944
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI GROUP CORPORATION
26/01/2022
21/12/2021
CC0943
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI GROUP CORPORATION
26/01/2022
21/12/2021
CC0942
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
26/01/2022
21/12/2021
CC0941
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หจก. เอ็น.พี.เบย์คอนเซอร์เวชั่น
26/01/2022
21/12/2021
CC0940
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นภ ออล
26/01/2022
21/12/2021
CC0939
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ฮ. ภัณฑสินพัฒนาคอนกรีต
26/01/2022
21/12/2021
CC0938
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
26/01/2022
21/12/2021
CC0937
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
26/01/2022
21/12/2021
CC0936
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
26/01/2022
21/12/2021
CC0935
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
26/01/2022
21/12/2021
CC0934
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ท็อป ลอว์ แอนด์ คอนซัลแท้นท์
26/01/2022
20/12/2021
CC0933
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นิว หนานหยาง คอนสตรัคชั่น
26/01/2022
20/12/2021
CC0932
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง
26/01/2022
20/12/2021
CC0931
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
26/01/2022
20/12/2021
CC0930
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
26/01/2022
20/12/2021
CC0929
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
26/01/2022
20/12/2021
CC0928
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
26/01/2022
20/12/2021
CC0927
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
26/01/2022
20/12/2021

 Л№йТЎиН№Л№йТ  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20   Л№йТถСґдป 

   
footer
Copyright 2006-2021 (C) All rights reserved.
by Department of Civil Engineering, Burapha University.