ระบบจัดการ TRACKING ONLINE BY CEBUU.NET
 

 
 
 
 
 
Ref.No.
ЗСКґШทґКНє
КถТ№РงТ№
Л№иЗВงТ№ทХиўНทґКНєЗСКґШ
Update
ЗС№ทХиГСєงТ№
CC0926
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
26/01/2022
20/12/2021
CC0925
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
26/01/2022
20/12/2021
CC0924
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
15/02/2022
20/12/2021
CC0923
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
15/02/2022
20/12/2021
CC0922
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยชิมิสึ
26/01/2022
17/12/2021
CC0921
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอ็นเอ็นวาย แมททีเรียลส์
26/01/2022
17/12/2021
CC0920
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
26/01/2022
17/12/2021
CC0919
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
26/01/2022
17/12/2021
CC0918
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
26/01/2022
16/12/2021
CC0917
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI GROUP CORPORATION
26/01/2022
16/12/2021
CC0916
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ยูเนี่ยนแปลน
26/01/2022
16/12/2021
CC0915
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
26/01/2022
16/12/2021
CC0914
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
26/01/2022
16/12/2021
CC0913
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. คิวมิกซ์ ซัพพลาย
26/01/2022
16/12/2021
CC0912
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส ซี บี เอ็นจิเนียริ่ง
26/01/2022
16/12/2021
CC0911
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
26/01/2022
15/12/2021
CC0910
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
26/01/2022
15/12/2021
CC0909
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง
26/01/2022
14/12/2021
CC0908
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง
26/01/2022
14/12/2021
CC0907
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
26/01/2022
14/12/2021
CC0906
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
26/01/2022
14/12/2021
CC0905
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
26/01/2022
14/12/2021
CC0904
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอ็นซิส
26/01/2022
14/12/2021
CC0903
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอ็นซิส
26/01/2022
14/12/2021
CC0902
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
26/01/2022
14/12/2021
CC0901
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
26/01/2022
13/12/2021
CC0900
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
26/01/2022
13/12/2021
CC0899
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
25/01/2022
13/12/2021
CC0898
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI GROUP CORPORATION
25/01/2022
13/12/2021
CC0897
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI GROUP CORPORATION
25/01/2022
13/12/2021
CC0896
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI GROUP CORPORATION
25/01/2022
13/12/2021
CC0895
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI GROUP CORPORATION
25/01/2022
13/12/2021
CC0894
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI GROUP CORPORATION
25/01/2022
13/12/2021
CC0893
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ฤทธา
4/02/2022
13/12/2021
CC0892
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
25/01/2022
13/12/2021
CC0891
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Tokura (Thailand)
25/01/2022
13/12/2021
CC0890
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
25/01/2022
09/12/2021
CC0889
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
25/01/2022
09/12/2021
CC0888
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บลู อาช คอน
25/01/2022
09/12/2021
CC0887
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
25/01/2022
09/12/2021
CC0886
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
25/01/2022
09/12/2021
CC0885
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
25/01/2022
08/12/2021
CC0884
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
25/01/2022
08/12/2021
CC0883
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
25/01/2022
08/12/2021
CC0882
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
25/01/2022
08/12/2021
CC0881
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
25/01/2022
08/12/2021
CC0880
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI GROUP CORPORATION
25/01/2022
08/12/2021
CC0879
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI GROUP CORPORATION
25/01/2022
08/12/2021
CC0878
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI GROUP CORPORATION
25/01/2022
08/12/2021
CC0877
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI GROUP CORPORATION
25/01/2022
08/12/2021

 Л№йТЎиН№Л№йТ  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20   Л№йТถСґдป 

   
footer
Copyright 2006-2021 (C) All rights reserved.
by Department of Civil Engineering, Burapha University.