ระบบจัดการ TRACKING ONLINE BY CEBUU.NET
 

 
 
 
 
 
Ref.No.
ЗСКґШทґКНє
КถТ№РงТ№
Л№иЗВงТ№ทХиўНทґКНєЗСКґШ
Update
ЗС№ทХиГСєงТ№
CC0876
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI GROUP CORPORATION
25/01/2022
08/12/2021
CC0875
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI GROUP CORPORATION
25/01/2022
08/12/2021
CC0874
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง
25/01/2022
07/12/2021
CC0873
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง
25/01/2022
07/12/2021
CC0872
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
25/01/2022
07/12/2021
CC0871
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีฆทัศน์
25/01/2022
07/12/2021
CC0870
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
25/01/2022
07/12/2021
CC0869
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หจก. เอ็น.พี.เบย์คอนเซอร์เวชั่น
25/01/2022
07/12/2021
CC0868
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หจก. เอ็น.พี.เบย์คอนเซอร์เวชั่น
25/01/2022
07/12/2021
CC0867
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นภ ออล
25/01/2022
07/12/2021
CC0866
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นภ ออล
25/01/2022
07/12/2021
CC0865
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
25/01/2022
07/12/2021
CC0864
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
25/01/2022
07/12/2021
CC0863
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บารมี 2015
25/01/2022
07/12/2021
CC0862
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ท็อป ลอว์ แอนด์ คอนซัลแท้นท์
25/01/2022
07/12/2021
CC0861
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ยูเนี่ยนแปลน
25/01/2022
07/12/2021
CC0860
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
25/01/2022
03/12/2021
CC0859
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
25/01/2022
03/12/2021
CC0858
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
25/01/2022
03/12/2021
CC0857
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Tokura (Thailand)
25/01/2022
03/12/2021
CC0856
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Tokura (Thailand)
25/01/2022
03/12/2021
CC0855
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอเซียผลิตภัณฑ์ซีเมนต์
25/01/2022
02/12/2021
CC0854
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอเซียผลิตภัณฑ์ซีเมนต์
25/01/2022
02/12/2021
CC0853
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอเซียผลิตภัณฑ์ซีเมนต์
25/01/2022
02/12/2021
CC0852
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอ็นซิส
25/01/2022
02/12/2021
CC0851
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง
25/01/2022
01/12/2021
CC0850
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
25/01/2022
30/11/2021
CC0849
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
25/01/2022
30/11/2021
CC0848
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
25/01/2022
30/11/2021
CC0847
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
25/01/2022
30/11/2021
CC0846
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
25/01/2022
30/11/2021
CC0845
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
25/01/2022
30/11/2021
CC0844
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีฆทัศน์
25/01/2022
30/11/2021
CC0843
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI GROUP CORPORATION
25/01/2022
30/11/2021
CC0842
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI GROUP CORPORATION
25/01/2022
30/11/2021
CC0841
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI GROUP CORPORATION
25/01/2022
30/11/2021
CC0840
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI GROUP CORPORATION
25/01/2022
30/11/2021
CC0839
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI GROUP CORPORATION
25/01/2022
30/11/2021
CC0838
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI GROUP CORPORATION
25/01/2022
30/11/2021
CC0837
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
25/01/2022
29/11/2021
CC0836
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
25/01/2022
29/11/2021
CC0835
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
25/01/2022
29/11/2021
CC0834
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
25/01/2022
29/11/2021
CC0833
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. คิวมิกซ์ ซัพพลาย
25/01/2022
29/11/2021
CC0832
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ท็อป ลอว์ แอนด์ คอนซัลแท้นท์
25/01/2022
29/11/2021
CC0831
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ยูเนี่ยนแปลน
25/01/2022
29/11/2021
CC0830
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ยูเนี่ยนแปลน
25/01/2022
29/11/2021
CC0829
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
25/01/2022
26/11/2021
CC0828
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
25/01/2022
26/11/2021
CC0827
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หจก. เอ็น.พี.เบย์คอนเซอร์เวชั่น
25/01/2022
26/11/2021

 Л№йТЎиН№Л№йТ  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20   Л№йТถСґдป 

   
footer
Copyright 2006-2021 (C) All rights reserved.
by Department of Civil Engineering, Burapha University.