ระบบจัดการ TRACKING ONLINE BY CEBUU.NET
 

 
 
 
 
 
Ref.No.
ЗСКґШทґКНє
КถТ№РงТ№
Л№иЗВงТ№ทХиўНทґКНєЗСКґШ
Update
ЗС№ทХиГСєงТ№
CC0826
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หจก. เอ็น.พี.เบย์คอนเซอร์เวชั่น
25/01/2022
26/11/2021
CC0825
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นภ ออล
25/01/2022
26/11/2021
CC0824
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นภ ออล
25/01/2022
26/11/2021
CC0823
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
25/01/2022
26/11/2021
CC0822
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Tokura (Thailand)
25/01/2022
26/11/2021
CC0821
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Tokura (Thailand)
25/01/2022
26/11/2021
CC0820
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Tokura (Thailand)
25/01/2022
26/11/2021
CC0819
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอ็นซิส
25/01/2022
25/11/2021
CC0818
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอ็นซิส
25/01/2022
25/11/2021
CC0817
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ฤทธา
25/01/2022
25/11/2021
CC0816
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
25/01/2022
25/11/2021
CC0815
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
25/01/2022
25/11/2021
CC0814
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
25/01/2022
25/11/2021
CC0813
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
25/01/2022
25/11/2021
CC0812
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ยูเนี่ยนแปลน
25/01/2022
25/11/2021
CC0811
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
25/01/2022
24/11/2021
CC0810
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
25/01/2022
23/11/2021
CC0809
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
25/01/2022
23/11/2021
CC0808
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
25/01/2022
23/11/2021
CC0807
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI GROUP CORPORATION
25/01/2022
22/11/2021
CC0806
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI GROUP CORPORATION
25/01/2022
22/11/2021
CC0805
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
29/12/2021
22/11/2021
CC0804
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
29/12/2021
22/11/2021
CC0803
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
29/12/2021
22/11/2021
CC0802
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
29/12/2021
22/11/2021
CC0801
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง
29/12/2021
22/11/2021
CC0800
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
29/12/2021
22/11/2021
CC0799
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
29/12/2021
22/11/2021
CC0798
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
29/12/2021
22/11/2021
CC0797
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
29/12/2021
19/11/2021
CC0796
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
29/12/2021
19/11/2021
CC0795
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
29/12/2021
19/11/2021
CC0794
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
29/12/2021
19/11/2021
CC0793
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. TOKURA (THAILAND)
29/12/2021
19/11/2021
CC0792
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. TOKURA (THAILAND)
29/12/2021
19/11/2021
CC0791
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. TOKURA (THAILAND)
29/12/2021
19/11/2021
CC0790
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ดี.เวลธ์ เอสเตท
29/12/2021
18/11/2021
CC0789
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง
29/12/2021
17/11/2021
CC0788
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
29/12/2021
17/11/2021
CC0787
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
29/12/2021
17/11/2021
CC0786
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
29/12/2021
17/11/2021
CC0785
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
29/12/2021
17/11/2021
CC0784
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
29/12/2021
17/11/2021
CC0783
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
29/12/2021
17/11/2021
CC0782
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ป.วิไล
29/12/2021
16/11/2021
CC0781
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
29/12/2021
16/11/2021
CC0780
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
29/12/2021
16/11/2021
CC0779
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
29/12/2021
16/11/2021
CC0778
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
29/12/2021
16/11/2021
CC0777
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
29/12/2021
16/11/2021

 Л№йТЎиН№Л№йТ  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20   Л№йТถСґдป 

   
footer
Copyright 2006-2021 (C) All rights reserved.
by Department of Civil Engineering, Burapha University.