ระบบจัดการ TRACKING ONLINE BY CEBUU.NET
 

 
 
 
 
 
Ref.No.
ЗСКґШทґКНє
КถТ№РงТ№
Л№иЗВงТ№ทХиўНทґКНєЗСКґШ
Update
ЗС№ทХиГСєงТ№
CC0776
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
29/12/2021
16/11/2021
CC0775
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
29/12/2021
16/11/2021
CC0774
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
29/12/2021
16/11/2021
CC0773
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
29/12/2021
16/11/2021
CC0772
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
29/12/2021
16/11/2021
CC0771
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
29/12/2021
16/11/2021
CC0770
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
29/12/2021
16/11/2021
CC0769
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
29/12/2021
16/11/2021
CC0768
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
29/12/2021
16/11/2021
CC0767
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. บางแสนมหานคร
29/12/2021
16/11/2021
CC0766
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
29/12/2021
15/11/2021
CC0765
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
29/12/2021
15/11/2021
CC0764
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
29/12/2021
15/11/2021
CC0763
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
29/12/2021
15/11/2021
CC0762
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
29/12/2021
12/11/2021
CC0761
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
29/12/2021
12/11/2021
CC0760
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
29/12/2021
12/11/2021
CC0759
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
29/12/2021
12/11/2021
CC0758
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หจก. ยืนยงมาร์เก็ตติ้ง
29/12/2021
12/11/2021
CC0757
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
29/12/2021
12/11/2021
CC0756
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีฆทัศน์
29/12/2021
12/11/2021
CC0755
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
กรุณาเลือก คำนำหน้าบริษัท/หน่วยงาน TOKURA (THAILAND)
29/12/2021
12/11/2021
CC0754
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. TOKURA (THAILAND)
29/12/2021
12/11/2021
CC0753
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. TOKURA (THAILAND)
29/12/2021
12/11/2021
CC0752
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ยูเนี่ยนแปลน
29/12/2021
11/11/2021
CC0751
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ฤทธา
29/12/2021
11/11/2021
CC0750
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
29/12/2021
11/11/2021
CC0749
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ดี.เวลธ์ เอสเตท
29/12/2021
11/11/2021
CC0748
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ADVANCE PREFAB
29/12/2021
11/11/2021
ST0202
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไชน่า สเตท คอนสตรัคชั่น เอนยิเนียริ่ง (ประเทศไทย)
28/01/2022
10/11/2021
ST0201
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง
28/01/2022
9/11/2021
ST0200
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. อิตัลไทยวิศวกรรม
28/01/2022
9/11/2021
ST0199
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เนาวรัตน์ พัฒนาการ
28/01/2022
3/11/2021
ST0198
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. วิศวภัทร์
28/01/2022
2/11/2021
ST0197
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. วิภนัย
28/01/2022
2/11/2021
ST0196
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ที.ที.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง (2004)
28/01/2022
29/10/2021
ST0195
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไชน่า สเตท คอนสตรัคชั่น เอนยิเนียริ่ง (ประเทศไทย)
29/12/2021
29/10/2021
ST0194
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
กิจการร่วมค้า กิจการค้าร่วมกันทำงาน บจก.ฟอนเต้ และ บจก.กิจวัฒนาการโยธา
29/12/2021
28/10/2021
ST0193
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ฤทธา
28/01/2022
28/10/2021
ST0192
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. CAZ (THAILAND)
29/12/2021
27/10/2021
CC0747
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
29/12/2021
10/11/2021
CC0746
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง
29/12/2021
9/11/2021
CC0745
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
29/12/2021
9/11/2021
CC0744
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
29/12/2021
9/11/2021
CC0743
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
29/12/2021
9/11/2021
CC0742
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
29/12/2021
9/11/2021
CC0741
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ADVANCE PREFAB
29/12/2021
8/11/2021
CC0740
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
29/12/2021
8/11/2021
CC0739
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
29/12/2021
8/11/2021
CC0738
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
29/12/2021
8/11/2021

 Л№йТЎиН№Л№йТ  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20   Л№йТถСґдป 

   
footer
Copyright 2006-2021 (C) All rights reserved.
by Department of Civil Engineering, Burapha University.