ระบบจัดการ TRACKING ONLINE BY CEBUU.NET
 

 
 
 
 
 
Ref.No.
ЗСКґШทґКНє
КถТ№РงТ№
Л№иЗВงТ№ทХиўНทґКНєЗСКґШ
Update
ЗС№ทХиГСєงТ№
CC0737
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
29/12/2021
8/11/2021
CC0736
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
29/12/2021
8/11/2021
CC0735
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
29/12/2021
8/11/2021
CC0734
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
29/12/2021
8/11/2021
CC0733
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นภ ออล
29/12/2021
8/11/2021
CC0732
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นภ ออล
29/12/2021
8/11/2021
CC0731
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
29/12/2021
5/11/2021
CC0730
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เนาวรัตน์ พัฒนาการ
29/12/2021
5/11/2021
CC0729
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ADVANCE PREFAB
29/12/2021
5/11/2021
CC0728
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ADVANCE PREFAB
29/12/2021
5/11/2021
CC0727
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. TOKURA (THAILAND)
29/12/2021
5/11/2021
CC0726
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. TOKURA (THAILAND)
29/12/2021
5/11/2021
CC0725
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. TOKURA (THAILAND)
29/12/2021
5/11/2021
CC0724
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ดี.เวลธ์ เอสเตท
29/12/2021
4/11/2021
CC0723
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ยูเนี่ยนแปลน
29/12/2021
4/11/2021
CC0722
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
29/12/2021
4/11/2021
CC0721
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีฆทัศน์
29/12/2021
4/11/2021
CC0720
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
29/12/2021
4/11/2021
CC0719
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
29/12/2021
4/11/2021
CC0718
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
29/12/2021
3/11/2021
CC0717
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
29/12/2021
3/11/2021
CC0716
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
29/12/2021
3/11/2021
CC0715
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
29/12/2021
3/11/2021
CC0714
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ฤทธา
29/12/2021
3/11/2021
CC0713
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ฤทธา
29/12/2021
3/11/2021
CC0712
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Thai Takenaka International
29/12/2021
3/11/2021
CC0711
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หจก. ยืนยงมาร์เก็ตติ้ง
29/12/2021
3/11/2021
CC0710
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง
29/12/2021
3/11/2021
CC0709
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เทคนิค ไฮดรอลิค
25/01/2022
2/11/2021
CC0708
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Thai Takenaka International
29/12/2021
2/11/2021
CC0707
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง
29/12/2021
2/11/2021
CC0706
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
29/12/2021
2/11/2021
CC0705
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
29/12/2021
2/11/2021
CC0704
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
29/12/2021
2/11/2021
CC0703
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ซุนคอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
29/12/2021
1/11/2021
CC0702
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
29/12/2021
1/11/2021
CC0701
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ธนพงศ์ ซีวิล ไลน์
29/12/2021
1/11/2021
CC0700
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ธนพงศ์ ซีวิล ไลน์
29/12/2021
1/11/2021
CC0699
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ธนพงศ์ ซีวิล ไลน์
29/12/2021
1/11/2021
CC0698
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ธนพงศ์ ซีวิล ไลน์
29/12/2021
1/11/2021
CC0697
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
29/12/2021
1/11/2021
CC0696
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
29/12/2021
1/11/2021
CC0695
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
29/12/2021
1/11/2021
CC0694
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
29/12/2021
1/11/2021
CC0693
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
29/12/2021
1/11/2021
CC0692
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
29/12/2021
1/11/2021
CC0691
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ไทยคาจิมา
29/12/2021
1/11/2021
CC0690
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Thai Takenaka International
29/12/2021
29/10/2021
CC0689
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ธนพงศ์ ซีวิล ไลน์
29/12/2021
29/10/2021
CC0688
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ADVANCE PREFAB
29/12/2021
29/10/2021

 Л№йТЎиН№Л№йТ  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20   Л№йТถСґдป 

   
footer
Copyright 2006-2021 (C) All rights reserved.
by Department of Civil Engineering, Burapha University.