ระบบจัดการ TRACKING ONLINE BY CEBUU.NET
 

 
 
 
 
 
Ref.No.
ЗСКґШทґКНє
КถТ№РงТ№
Л№иЗВงТ№ทХиўНทґКНєЗСКґШ
Update
ЗС№ทХиГСєงТ№
CC-65/0140
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หน่วยงาน อบต.บางปลา
22/09/2022
19/05/2022
CC-65/0139
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. คิวมิกซ์ ซัพพลาย
22/09/2022
19/05/2022
CC-65/0138
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
กิจการร่วมค้า เอ จี ซี 10 คอนสตรัคชั่น
22/09/2022
18/05/2022
CC-65/0137
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เทิดไท แอนด์ โค
22/09/2022
18/05/2022
CC-65/0136
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หจก. คมพิศิษฐ์ ก่อสร้าง
22/09/2022
17/05/2022
CC-65/0135
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ไทยโพลีคอนส์
22/09/2022
17/05/2022
CC-65/0134
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ไทยโพลีคอนส์
22/09/2022
17/05/2022
CC-65/0133
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ไทยโพลีคอนส์
22/09/2022
17/05/2022
CC-65/0132
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ไทยโพลีคอนส์
22/09/2022
17/05/2022
CC-65/0131
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ไทยโพลีคอนส์
22/09/2022
17/05/2022
CC-65/0130
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ไทยโพลีคอนส์
22/09/2022
17/05/2022
CC-65/0129
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ไทยโพลีคอนส์
22/09/2022
17/05/2022
CC-65/0128
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ไทยโพลีคอนส์
22/09/2022
17/05/2022
CC-65/0127
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ไทยโพลีคอนส์
22/09/2022
17/05/2022
CC-65/0126
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ไทยโพลีคอนส์
22/09/2022
17/05/2022
CC-65/0125
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอ็นซิส
22/09/2022
17/05/2022
CC-65/0124
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอ็นซิส
22/09/2022
17/05/2022
CC-65/0123
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. เอส.เอ็ม.พี.ซี อาร์คิเทค
22/09/2022
17/05/2022
CC-65/0122
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. อนุรักษ์ เอ็นจิเนียริ่ง
22/09/2022
17/05/2022
CC-65/0121
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
22/09/2022
17/05/2022
CC-65/0120
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
22/09/2022
17/05/2022
CC-65/0119
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
22/09/2022
17/05/2022
CC-65/0118
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. กรีนทั้มบ์
22/09/2022
12/05/2022
CC-65/0117
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
22/09/2022
12/05/2022
CC-65/0116
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
22/09/2022
12/05/2022
CC-65/0115
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์
22/09/2022
10/05/2022
CC-65/0114
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
22/09/2022
09/05/2022
CC-65/0113
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
22/09/2022
09/05/2022
CC-65/0112
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ดีเวลธ์ เอสเตท
22/09/2022
09/05/2022
CC-65/0111
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ดีเวลธ์ เอสเตท
22/09/2022
09/05/2022
CC-65/0110
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. วี เอส แอล (ไทยแลนด์)
22/09/2022
09/05/2022
CC-65/0109
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
กิจการร่วมค้า สหไฮโดร พัทยา
22/09/2022
09/05/2022
CC-65/0108
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เบสท์-แพค คอนกรีต (2)
22/09/2022
09/05/2022
CC-65/0107
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. กรีนทั้มบ์
22/09/2022
06/05/2022
CC-65/0106
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เทิดไท แอนด์ โค
22/09/2022
06/05/2022
CC-65/0105
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
กิจการร่วมค้า เอ จี ซี 10 คอนสตรัคชั่น
22/09/2022
06/05/2022
CC-65/0104
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
กิจการร่วมค้า เอ จี ซี 10 คอนสตรัคชั่น
22/09/2022
06/05/2022
CC-65/0103
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
กิจการร่วมค้า เอ จี ซี 10 คอนสตรัคชั่น
22/09/2022
06/05/2022
CC-65/0102
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์
22/09/2022
05/05/2022
CC-65/0101
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
22/09/2022
05/05/2022
CC-65/0100
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
22/09/2022
05/05/2022
CC-65/0099
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ADVANCE PREFAB
22/09/2022
05/05/2022
CC-65/0098
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ADVANCE PREFAB
22/09/2022
05/05/2022
CC-65/0097
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ADVANCE PREFAB
16/09/2022
05/05/2022
CC-65/0096
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ADVANCE PREFAB
16/09/2022
03/05/2022
CC-65/0095
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. กรีนทั้มบ์
16/09/2022
03/05/2022
ST-65/0010
Steel
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. เยลโล่ บี คอนสตรัคชั่น
2/05/2022
29/04/2022
CC-65/0094
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีทีเค คอนกรีต
16/09/2022
02/05/2022
CC-65/0093
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. วี เอส แอล (ไทยแลนด์)
16/09/2022
29/04/2022
CC-65/0092
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ยงคอนกรีต
16/09/2022
29/04/2022

 Л№йТЎиН№Л№йТ  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20   Л№йТถСґдป 

   
footer
Copyright 2006-2021 (C) All rights reserved.
by Department of Civil Engineering, Burapha University.