ระบบจัดการ TRACKING ONLINE BY CEBUU.NET
 

 
 
 
 
 
Ref.No.
ЗСКґШทґКНє
КถТ№РงТ№
Л№иЗВงТ№ทХиўНทґКНєЗСКґШ
Update
ЗС№ทХиГСєงТ№
CC-65/0091
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
16/09/2022
29/04/2022
CC-65/0090
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
16/09/2022
29/04/2022
CC-65/0089
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011
16/09/2022
29/04/2022
CC-65/0088
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยนิชิมัตสุ ก่อสร้าง
16/09/2022
29/04/2022
CC-65/0087
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยนิชิมัตสุ ก่อสร้าง
16/09/2022
29/04/2022
CC-65/0086
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยนิชิมัตสุ ก่อสร้าง
16/09/2022
29/04/2022
CC-65/0085
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ไทยโพลีคอนส์
16/09/2022
28/04/2022
CC-65/0084
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ไทยโพลีคอนส์
16/09/2022
28/04/2022
CC-65/0083
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ไทยโพลีคอนส์
16/09/2022
28/04/2022
CC-65/0082
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ไทยโพลีคอนส์
16/09/2022
28/04/2022
CC-65/0081
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ไทยโพลีคอนส์
16/09/2022
28/04/2022
CC-65/0080
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ไทยโพลีคอนส์
16/09/2022
28/04/2022
CC-65/0079
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เค พี วาย ดีเวลลอปเมนท์
16/09/2022
28/04/2022
CC-65/0078
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เค พี วาย ดีเวลลอปเมนท์
16/09/2022
28/04/2022
CC-65/0077
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
กิจการร่วมค้า เอ จี ซี 10 คอนสตรัคชั่น
16/09/2022
28/04/2022
CC-65/0076
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอ็นซิส
16/09/2022
28/04/2022
CC-65/0075
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอ็นซิส
16/09/2022
28/04/2022
CC-65/0074
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
16/09/2022
28/04/2022
CC-65/0073
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. กรีนทั้มบ์
16/09/2022
27/04/2022
CC-65/0072
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ซีวิลเอนจีเนียริง
16/09/2022
27/04/2022
CC-65/0071
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
16/09/2022
27/04/2022
CC-65/0070
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เทิดไท แอนด์ โค
16/09/2022
27/04/2022
CC-65/0069
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
กิจการร่วมค้า สหไฮโดร พัทยา
16/09/2022
27/04/2022
CC-65/0068
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีฆทัศน์
16/09/2022
27/04/2022
CC-65/0067
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีทีเค คอนกรีต
16/09/2022
25/04/2022
CC-65/0066
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เทิดไท แอนด์ โค
16/09/2022
25/04/2022
CC-65/0065
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
16/09/2022
25/04/2022
ST-65/0009
Steel
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ให้อภัย
2/05/2022
20/04/2022
ST-65/0008
Steel
รับผลทดสอบ (Complete)
บมจ. เนาวรัตน์ พัฒนาการ
2/05/2022
20/04/2022
ST-65/0007
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. วงศ์ชัย
2/05/2022
19/04/2022
ST-65/0006
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เพชรเกษมการโยธา (1982)
2/05/2022
11/04/2022
ST-65/0005
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เพชรเกษมการโยธา (1982)
2/05/2022
11/04/2022
ST-65/0004
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นิรมิตรรังสรรค์
22/04/2022
08/04/2022
ST-65/0003
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ซีเอแซด (ประเทศไทย)
2/05/2022
07/04/2022
ST-65/0002
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. กิจการร่วมค้า อิตาเลียนไทย-เนาวรัตน์
2/05/2022
05/04/2022
ST-65/0001
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. กิจการร่วมค้า อิตาเลียนไทย-เนาวรัตน์
2/05/2022
05/04/2022
ST0312
Steel
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ไทยสวัสดิ์คอนกรีต (1995)
22/04/2022
29/03/2022
CC-65/0064
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. วี เอส แอล (ไทยแลนด์)
16/09/2022
22/04/2022
CC-65/0063
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. วี เอส แอล (ไทยแลนด์)
16/09/2022
22/04/2022
CC-65/0062
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอ็นซิส
16/09/2022
21/04/2022
CC-65/0061
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอ็นซิส
16/09/2022
21/04/2022
CC-65/0060
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอ็นซิส
16/09/2022
21/04/2022
CC-65/0059
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอ็นซิส
16/09/2022
21/04/2022
CC-65/0058
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอ็นซิส
16/09/2022
21/04/2022
CC-65/0057
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. กรีนทั้มบ์
16/09/2022
21/04/2022
CC-65/0056
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
16/09/2022
20/04/2022
CC-65/0055
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
16/09/2022
20/04/2022
CC-65/0054
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
16/09/2022
20/04/2022
CC-65/0053
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
16/09/2022
20/04/2022
CC-65/0052
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
16/09/2022
20/04/2022

 Л№йТЎиН№Л№йТ  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20   Л№йТถСґдป 

   
footer
Copyright 2006-2021 (C) All rights reserved.
by Department of Civil Engineering, Burapha University.