ระบบจัดการ TRACKING ONLINE BY CEBUU.NET
 

 
 
 
 
 
Ref.No.
ЗСКґШทґКНє
КถТ№РงТ№
Л№иЗВงТ№ทХиўНทґКНєЗСКґШ
Update
ЗС№ทХиГСєงТ№
CC-65/0051
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
16/09/2022
20/04/2022
CC-65/0050
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
16/09/2022
20/04/2022
CC-65/0049
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
2/05/2022
19/04/2022
CC-65/0048
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
กิจการร่วมค้า เอ จี ซี 10 คอนสตรัคชั่น
16/09/2022
19/04/2022
CC-65/0047
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
กิจการร่วมค้า เอ จี ซี 10 คอนสตรัคชั่น
16/09/2022
19/04/2022
CC-65/0046
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
16/09/2022
19/04/2022
CC-65/0045
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
16/09/2022
19/04/2022
CC-65/0044
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
16/09/2022
19/04/2022
CC-65/0043
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
16/09/2022
19/04/2022
CC-65/0042
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
16/09/2022
19/04/2022
CC-65/0041
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
16/09/2022
19/04/2022
CC-65/0040
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีทีเค คอนกรีต
2/05/2022
18/04/2022
CC-65/0039
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เทิดไท แอนด์ โค
16/09/2022
12/04/2022
CC-65/0038
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ดีเวลธ์ เอสเตท
2/05/2022
12/04/2022
CC-65/0037
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.เจ.ซี คอนกรีต
16/09/2022
12/04/2022
CC-65/0036
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีทีเค คอนกรีต
2/05/2022
11/04/2022
CC-65/0035
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
16/09/2022
11/04/2022
CC-65/0034
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
2/05/2022
11/04/2022
CC-65/0033
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอ็นซิส
2/05/2022
08/04/2022
CC-65/0032
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอ็นซิส
2/05/2022
08/04/2022
CC-65/0031
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอ็นซิส
2/05/2022
08/04/2022
CC-65/0030
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอ็นซิส
22/04/2022
08/04/2022
CC-65/0029
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
2/05/2022
08/04/2022
CC-65/0028
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. กรีนทั้มบ์
2/05/2022
08/04/2022
CC-65/0027
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
2/05/2022
08/04/2022
CC-65/0026
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
2/05/2022
08/04/2022
CC-65/0025
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
2/05/2022
08/04/2022
CC-65/0024
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เทิดไท แอนด์ โค
2/05/2022
08/04/2022
CC-65/0023
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เทิดไท แอนด์ โค
2/05/2022
08/04/2022
CC-65/0022
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
2/05/2022
07/04/2022
CC-65/0021
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ไทยโพลีคอนส์
2/05/2022
07/04/2022
CC-65/0020
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ไทยโพลีคอนส์
2/05/2022
07/04/2022
CC-65/0019
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ไทยโพลีคอนส์
2/05/2022
07/04/2022
CC-65/0018
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ไทยโพลีคอนส์
2/05/2022
07/04/2022
CC-65/0017
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ไทยโพลีคอนส์
2/05/2022
07/04/2022
CC-65/0016
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ไทยโพลีคอนส์
2/05/2022
07/04/2022
CC-65/0015
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
กิจการร่วมค้า สหไฮโดร พัทยา
2/05/2022
07/04/2022
CC-65/0014
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หจก. สังข์มณีการช่าง
22/04/2022
07/04/2022
CC-65/0013
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
22/04/2022
07/04/2022
CC-65/0012
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
2/05/2022
05/04/2022
CC-65/0011
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีทีเค คอนกรีต
2/05/2022
04/04/2022
CC-65/0010
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอ็นซิส
22/04/2022
01/04/2022
CC-65/0009
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอ็นซิส
22/04/2022
01/04/2022
CC-65/0008
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอ็นซิส
22/04/2022
01/04/2022
CC-65/0007
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
2/05/2022
01/04/2022
CC-65/0006
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
2/05/2022
01/04/2022
CC-65/0005
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
2/05/2022
01/04/2022
CC-65/0004
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
2/05/2022
01/04/2022
CC-65/0003
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
2/05/2022
01/04/2022
CC-65/0002
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
2/05/2022
01/04/2022

 Л№йТЎиН№Л№йТ  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20   Л№йТถСґдป 

   
footer
Copyright 2006-2021 (C) All rights reserved.
by Department of Civil Engineering, Burapha University.