ระบบจัดการ TRACKING ONLINE BY CEBUU.NET
 

 
 
 
 
 
Ref.No.
ЗСКґШทґКНє
КถТ№РงТ№
Л№иЗВงТ№ทХиўНทґКНєЗСКґШ
Update
ЗС№ทХиГСєงТ№
CC-65/0001
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
กิจการร่วมค้า สหไฮโดร พัทยา
22/04/2022
01/04/2022
CC1317
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บมจ. ศิรกร
22/04/2022
31/03/2022
CC1316
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ศิรกร
22/04/2022
31/03/2022
CC1315
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เทิดไท แอนด์ โค
22/04/2022
31/03/2022
CC1314
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เทิดไท แอนด์ โค
22/04/2022
31/03/2022
ST0311
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เนาวรัตน์ พัฒนาการ
22/04/2022
30/03/2022
ST0310
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เจ.ดับบลิว.ซี.กรุ๊ป
22/04/2022
28/03/2022
ST0309
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ซีเอแซด (ประเทศไทย)
22/04/2022
25/03/2022
CC1313
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ไทยชิมิสึ
22/04/2022
30/03/2022
CC1312
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. Advance Prefab
22/04/2022
30/03/2022
CC1311
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. Advance Prefab
22/04/2022
30/03/2022
CC1310
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เทิดไท แอนด์ โค
22/04/2022
29/03/2022
CC1309
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เค พี วาย ดีเวลลอปเมนท์
22/04/2022
29/03/2022
CC1308
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
กิจการร่วมค้า เอ จี ซี 10 คอนสตรัคชั่น
22/04/2022
29/03/2022
CC1307
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
กิจการร่วมค้า เอ จี ซี 10 คอนสตรัคชั่น
22/04/2022
29/03/2022
CC1306
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
กิจการร่วมค้า เอ จี ซี 10 คอนสตรัคชั่น
22/04/2022
29/03/2022
CC1305
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เค พี วาย ดีเวลลอปเมนท์
22/04/2022
29/03/2022
CC1304
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เค พี วาย ดีเวลลอปเมนท์
22/04/2022
29/03/2022
CC1303
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เค พี วาย ดีเวลลอปเมนท์
22/04/2022
29/03/2022
CC1302
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
22/04/2022
29/03/2022
CC1301
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
22/04/2022
29/03/2022
CC1300
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
22/04/2022
29/03/2022
CC1299
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
22/04/2022
29/03/2022
CC1298
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.เจ.ซี คอนกรีต
22/04/2022
29/03/2022
CC1297
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หจก. เอ็น.พี.เบย์คอนเซอร์เวชั่น
22/04/2022
29/03/2022
CC1296
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หจก. เอ็น.พี.เบย์คอนเซอร์เวชั่น
22/04/2022
29/03/2022
CC1295
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นภ ออล
22/04/2022
29/03/2022
CC1294
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นภ ออล
22/04/2022
29/03/2022
CC1293
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. พนัสวิศวกรรม และบริหารก่อสร้าง
22/04/2022
28/03/2022
CC1292
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
22/04/2022
28/03/2022
CC1291
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. Advance Prefab
22/04/2022
28/03/2022
CC1290
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. Advance Prefab
22/04/2022
28/03/2022
CC1289
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. โทคุระ (ประเทศไทย)
22/04/2022
28/03/2022
CC1288
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
กิจการร่วมค้า สหไฮโดร พัทยา
22/04/2022
25/03/2022
ST0308
Steel
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. เดอะเบสท์รีโนเวชั่น
22/04/2022
24/03/2022
ST0307
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เยลโล่ บี คอนสตรัคชั่น
22/04/2022
23/03/2022
ST0306
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เนาวรัตน์ พัฒนาการ
22/04/2022
21/03/2022
ST0305
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
31/03/2022
18/03/2022
CC1287
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. เดอะเบสท์รีโนเวชั่น
31/03/2022
24/03/2022
CC1286
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เทิดไท แอนด์ โค
22/04/2022
24/03/2022
CC1285
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
22/04/2022
24/03/2022
CC1284
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. Advance Prefab
31/03/2022
24/03/2022
CC1283
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. Advance Prefab
31/03/2022
24/03/2022
CC1282
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หจก. สังข์มณีการช่าง
22/04/2022
23/03/2022
CC1281
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หจก. สังข์มณีการช่าง
22/04/2022
23/03/2022
CC1280
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอ็นซิส
22/04/2022
23/03/2022
CC1279
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอ็นซิส
22/04/2022
23/03/2022
CC1278
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอ็นซิส
22/04/2022
23/03/2022
CC1277
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอ็นซิส
22/04/2022
23/03/2022
CC1276
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
22/04/2022
23/03/2022

 Л№йТЎиН№Л№йТ  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20   Л№йТถСґдป 

   
footer
Copyright 2006-2021 (C) All rights reserved.
by Department of Civil Engineering, Burapha University.