ระบบจัดการ TRACKING ONLINE BY CEBUU.NET
 

 
 
 
 
 
Ref.No.
ЗСКґШทґКНє
КถТ№РงТ№
Л№иЗВงТ№ทХиўНทґКНєЗСКґШ
Update
ЗС№ทХиГСєงТ№
CC1275
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
22/04/2022
23/03/2022
CC1274
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
22/04/2022
23/03/2022
CC1273
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. โทคุระ (ประเทศไทย)
22/04/2022
23/03/2022
CC1272
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.เจ.ซี คอนกรีต
22/04/2022
22/03/2022
CC1271
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ซีวิลเอนจีเนียริง
31/03/2022
21/03/2022
CC1270
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. Advance Prefab
31/03/2022
21/03/2022
CC1269
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. Advance Prefab
31/03/2022
21/03/2022
CC1268
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. Advance Prefab
31/03/2022
21/03/2022
CC1267
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เทิดไท แอนด์ โค
22/04/2022
21/03/2022
CC1266
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
กิจการร่วมค้า เอ จี ซี 10 คอนสตรัคชั่น
22/04/2022
21/03/2022
CC1265
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
กิจการร่วมค้า เอ จี ซี 10 คอนสตรัคชั่น
22/04/2022
21/03/2022
CC1264
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
กิจการร่วมค้า เอ จี ซี 10 คอนสตรัคชั่น
22/04/2022
21/03/2022
CC1263
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ซีวิลเอนจีเนียริง
31/03/2022
21/03/2022
CC1262
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
12/04/2022
21/03/2022
CC1261
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
12/04/2022
18/03/2022
CC1260
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. กรีนทั้มบ์
12/04/2022
18/03/2022
ST0304
Steel
รับผลทดสอบ (Complete)
บมจ. ไทยโพลีคอนส์
31/03/2022
16/03/2022
CC1259
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หจก. เอ็น.พี.เบย์คอนเซอร์เวชั่น
31/03/2022
17/03/2022
CC1258
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หจก. เอ็น.พี.เบย์คอนเซอร์เวชั่น
31/03/2022
17/03/2022
CC1257
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นภ ออล
31/03/2022
17/03/2022
CC1256
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นภ ออล
31/03/2022
17/03/2022
CC1255
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
31/03/2022
17/03/2022
CC1254
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
31/03/2022
17/03/2022
CC1253
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
31/03/2022
17/03/2022
CC1252
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
31/03/2022
17/03/2022
CC1251
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
31/03/2022
17/03/2022
CC1250
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
31/03/2022
17/03/2022
CC1249
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
31/03/2022
17/03/2022
CC1248
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
12/04/2022
16/03/2022
CC1247
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
12/04/2022
16/03/2022
CC1246
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
12/04/2022
15/03/2022
CC1245
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. เอ็นซิส
25/03/2022
14/03/2022
CC1244
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอ็นซิส
25/03/2022
14/03/2022
CC1243
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอ็นซิส
25/03/2022
14/03/2022
CC1242
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
25/03/2022
14/03/2022
CC1241
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. Advance Prefab
25/03/2022
14/03/2022
CC1240
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
กิจการร่วมค้า เอ จี ซี 10 คอนสตรัคชั่น
31/03/2022
14/03/2022
CC1239
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. โทคุระ (ประเทศไทย)
25/03/2022
14/03/2022
CC1238
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. กรีนทั้มบ์
25/03/2022
14/03/2022
CC1237
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
25/03/2022
11/03/2022
CC1236
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง
12/04/2022
11/03/2022
ST0303
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เศรษฐีกาญจนา
25/03/2022
10/03/2022
ST0302
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. อนุรักษ์ เอ็นจิเนียริ่ง
31/03/2022
10/03/2022
ST0301
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บลิซ คอนสตรัคชั่น
22/04/2022
10/03/2022
ST0300
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ซีเอแซด (ประเทศไทย)
31/03/2022
09/03/2022
ST0299
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เค อาร์ โอ
25/03/2022
08/03/2022
ST0298
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. กรีไทย คอนสตรัคชั่น
17/03/2022
07/03/2022
ST0297
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ไทยโพลีคอนส์
17/03/2022
03/03/2022
ST0296
Steel
รับผลทดสอบ (Complete)
บมจ. เนาวรัตน์ พัฒนาการ
11/03/2022
02/03/2022
ST0295
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ซีเอแซด (ประเทศไทย)
10/03/2022
02/03/2022

 Л№йТЎиН№Л№йТ  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20   Л№йТถСґдป 

   
footer
Copyright 2006-2021 (C) All rights reserved.
by Department of Civil Engineering, Burapha University.