ระบบจัดการ TRACKING ONLINE BY CEBUU.NET
 

 
 
 
 
 
Ref.No.
ЗСКґШทґКНє
КถТ№РงТ№
Л№иЗВงТ№ทХиўНทґКНєЗСКґШ
Update
ЗС№ทХиГСєงТ№
ST0294
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ซีเอแซด (ประเทศไทย)
10/03/2022
02/03/2022
CC1235
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
25/03/2022
10/03/2022
CC1234
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
กิจการร่วมค้า สหไฮโดร พัทยา
31/03/2022
10/03/2022
CC1233
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
12/04/2022
09/03/2022
CC1232
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. โทคุระ (ประเทศไทย)
25/03/2022
09/03/2022
CC1231
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. โทคุระ (ประเทศไทย)
17/03/2022
07/03/2022
CC1230
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
25/03/2022
07/03/2022
CC1229
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
25/03/2022
07/03/2022
CC1228
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
25/03/2022
07/03/2022
CC1227
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
17/03/2022
07/03/2022
CC1226
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
กิจการร่วมค้า สหไฮโดร พัทยา
17/03/2022
07/03/2022
CC1225
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง
11/03/2022
04/03/2022
CC1224
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. โทคุระ (ประเทศไทย)
17/03/2022
04/03/2022
CC1223
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
25/03/2022
03/03/2022
CC1222
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง
17/03/2022
02/03/2022
CC1221
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
17/03/2022
02/03/2022
CC1220
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. โทคุระ (ประเทศไทย)
10/03/2022
02/03/2022
ST0293
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เซ็กโก้ เอช.วี
17/03/2022
01/03/2022
ST0292
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หจก. คมพิศิษฐ์ ก่อสร้าง
17/03/2022
01/03/2022
ST0291
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ฤทธา
25/03/2022
28/02/2022
CC1219
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ดีเวลธ์ เอสเตท
17/03/2022
02/03/2022
CC1218
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. โทคุระ (ประเทศไทย)
17/03/2022
01/03/2022
CC1217
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. กรีนทั้มบ์
10/03/2022
01/03/2022
CC1216
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. กรีนทั้มบ์
10/03/2022
01/03/2022
CC1215
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หจก. ยืนยงมาร์เก็ตติ้ง
25/03/2022
01/03/2022
CC1214
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
กิจการร่วมค้า เอ จี ซี 10 คอนสตรัคชั่น
17/03/2022
01/03/2022
CC1213
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.เจ.ซี คอนกรีต
31/03/2022
01/03/2022
CC1212
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นิวคอนกรีต
10/03/2022
28/02/2022
CC1211
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หจก. เอ็น.พี.เบย์คอนเซอร์เวชั่น
10/03/2022
28/02/2022
CC1210
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หจก. เอ็น.พี.เบย์คอนเซอร์เวชั่น
10/03/2022
28/02/2022
CC1209
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นภ ออล
10/03/2022
28/02/2022
CC1208
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นภ ออล
10/03/2022
28/02/2022
CC1207
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
17/03/2022
28/02/2022
CC1206
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
กิจการร่วมค้า สหไฮโดร พัทยา
17/03/2022
28/02/2022
CC1205
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
25/03/2022
28/02/2022
CC1204
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
25/03/2022
28/02/2022
CC1203
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
10/03/2022
28/02/2022
CC1202
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
10/03/2022
28/02/2022
CC1201
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
10/03/2022
28/02/2022
ST0290
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยสวัสดิ์คอนกรีต (1995)
11/03/2022
25/02/2022
ST0289
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เคอาร์โอ
10/03/2022
25/02/2022
ST0288
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอ็นจีอี เทค คอนสตรัคชั่น
10/03/2022
25/02/2022
ST0287
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บลิซ คอนสตรัคชั่น
11/03/2022
24/02/2022
ST0286
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. โฟร์-ดี วิศวกรรม
11/03/2022
24/02/2022
ST0285
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ชาญ เอ็ม อาร์ กรุ๊ป
10/03/2022
24/02/2022
ST0284
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
10/03/2022
23/02/2022
ST0283
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง
10/03/2022
22/02/2022
ST0282
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยเซอิ (ไทยแลนด์)
10/03/2022
22/02/2022
ST0281
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เซ็กโก้ เอช.วี
10/03/2022
22/02/2022
ST0280
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ไทยโพลีคอนส์
10/03/2022
22/02/2022

 Л№йТЎиН№Л№йТ  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20   Л№йТถСґдป 

   
footer
Copyright 2006-2021 (C) All rights reserved.
by Department of Civil Engineering, Burapha University.