ระบบจัดการ TRACKING ONLINE BY CEBUU.NET
 

 
 
 
 
 
Ref.No.
ЗСКґШทґКНє
КถТ№РงТ№
Л№иЗВงТ№ทХиўНทґКНєЗСКґШ
Update
ЗС№ทХиГСєงТ№
ST0279
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เนาวรัตน์ พัฒนาการ
10/03/2022
21/02/2022
ST0278
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หจก. แพร่วิศวกรรม
25/02/2022
18/02/2022
ST0277
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หจก. แพร่วิศวกรรม
25/02/2022
18/02/2022
ST0276
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เซ็กโก้ เอช.วี
10/03/2022
18/02/2022
CC1200
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
10/03/2022
25/02/2022
CC1199
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. กรีนทั้มบ์
10/03/2022
24/02/2022
CC1198
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. กรีนทั้มบ์
10/03/2022
24/02/2022
CC1197
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอ็นซิส
17/03/2022
24/02/2022
CC1196
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอ็นซิส
17/03/2022
24/02/2022
CC1195
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอ็นซิส
17/03/2022
24/02/2022
CC1194
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
10/03/2022
23/02/2022
CC1193
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
25/03/2022
23/02/2022
CC1192
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
25/03/2022
23/02/2022
CC1191
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
25/03/2022
23/02/2022
CC1190
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
12/04/2022
23/02/2022
CC1189
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
12/04/2022
23/02/2022
CC1188
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
12/04/2022
23/02/2022
CC1187
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
12/04/2022
23/02/2022
CC1186
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
12/04/2022
23/02/2022
CC1185
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
12/04/2022
23/02/2022
CC1184
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
12/04/2022
23/02/2022
CC1183
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
12/04/2022
23/02/2022
CC1182
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
12/04/2022
23/02/2022
CC1181
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
12/04/2022
23/02/2022
CC1180
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง
10/03/2022
22/02/2022
CC1179
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง
10/03/2022
22/02/2022
CC1178
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง
10/03/2022
22/02/2022
CC1177
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง
10/03/2022
22/02/2022
CC1176
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.เจ.ซี คอนกรีต
10/03/2022
22/02/2022
CC1175
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
17/03/2022
22/02/2022
CC1174
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
17/03/2022
22/02/2022
CC1173
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
17/03/2022
22/02/2022
CC1172
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
17/03/2022
22/02/2022
CC1171
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
17/03/2022
22/02/2022
CC1170
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
17/03/2022
22/02/2022
CC1169
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. กรีนทั้มบ์
2/03/2022
21/02/2022
CC1168
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
กิจการร่วมค้า เคเอส 77
25/03/2022
21/02/2022
CC1167
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. โทคุระ (ประเทศไทย)
2/03/2022
21/02/2022
CC1166
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
10/03/2022
21/02/2022
CC1165
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
10/03/2022
21/02/2022
CC1164
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
กิจการร่วมค้า สหไฮโดร พัทยา
10/03/2022
21/02/2022
CC1163
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
10/03/2022
21/02/2022
CC1162
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
25/03/2022
21/02/2022
CC1161
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
25/03/2022
21/02/2022
CC1160
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
10/03/2022
21/02/2022
CC1159
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
10/03/2022
21/02/2022
CC1158
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
10/03/2022
21/02/2022
CC1157
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
10/03/2022
21/02/2022
CC1156
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ฤทธา
2/03/2022
21/02/2022
CC1155
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ดีเวลธ์ เอสเตท
2/03/2022
21/02/2022

 Л№йТЎиН№Л№йТ  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20   Л№йТถСґдป 

   
footer
Copyright 2006-2021 (C) All rights reserved.
by Department of Civil Engineering, Burapha University.