ระบบจัดการ TRACKING ONLINE BY CEBUU.NET
 

 
 
 
 
 
Ref.No.
ЗСКґШทґКНє
КถТ№РงТ№
Л№иЗВงТ№ทХиўНทґКНєЗСКґШ
Update
ЗС№ทХиГСєงТ№
CC1154
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
17/03/2022
18/02/2022
CC1153
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
17/03/2022
18/02/2022
CC1152
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
17/03/2022
18/02/2022
ST0275
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. กิจการร่วมค้า อิตาเลียนไทย-เนาวรัตน์
10/03/2022
17/02/2022
CC1151
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
กิจการร่วมค้า เอ จี ซี 10 คอนสตรัคชั่น
2/03/2022
18/02/2022
CC1150
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
กิจการร่วมค้า เอ จี ซี 10 คอนสตรัคชั่น
2/03/2022
18/02/2022
CC1149
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หจก. เอ็น.พี.เบย์คอนเซอร์เวชั่น
2/03/2022
17/02/2022
CC1148
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หจก. เอ็น.พี.เบย์คอนเซอร์เวชั่น
2/03/2022
17/02/2022
CC1147
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นภ ออล
2/03/2022
17/02/2022
CC1146
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นภ ออล
2/03/2022
17/02/2022
ST0274
Steel
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ชาญนครวิศวกรรม
15/02/2022
10/02/2022
ST0273
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ที.ที.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง (2004)
10/03/2022
10/02/2022
CC1145
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
2/03/2022
15/02/2022
CC1144
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอ็นซิส
17/03/2022
14/02/2022
CC1143
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอ็นซิส
17/03/2022
14/02/2022
CC1142
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
2/03/2022
14/02/2022
CC1141
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
2/03/2022
14/02/2022
CC1140
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
2/03/2022
14/02/2022
CC1139
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
2/03/2022
14/02/2022
CC1138
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
10/03/2022
14/02/2022
CC1137
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
10/03/2022
14/02/2022
CC1136
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
10/03/2022
14/02/2022
CC1135
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
10/03/2022
14/02/2022
CC1134
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เสาเข็มแกลงคอนกรีต
25/02/2022
11/02/2022
CC1133
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
25/02/2022
11/02/2022
CC1132
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
25/02/2022
11/02/2022
CC1131
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
25/02/2022
11/02/2022
CC1130
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. นิว หนานหยาง คอนสตรัคชั่น
15/02/2022
11/02/2022
CC1129
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. นิว หนานหยาง คอนสตรัคชั่น
15/02/2022
11/02/2022
CC1128
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
25/02/2022
10/02/2022
CC1127
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
กิจการร่วมค้า สหไฮโดร พัทยา
2/03/2022
10/02/2022
CC1126
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
2/03/2022
10/02/2022
CC1125
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง
25/02/2022
09/02/2022
ST0271
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. โทคุระ (ประเทศไทย)
25/02/2022
09/02/2022
ST0270
Steel
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ชัยวัฒน์ คอนสตรัคชั่น
15/02/2022
07/02/2022
ST0269
Steel
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. สหชลสินการโยธา
15/02/2022
07/02/2022
ST0268
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ศิรกร
18/02/2022
07/02/2022
ST0267
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
18/02/2022
07/02/2022
CC1124
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
กิจการร่วมค้า เอ จี ซี 10 คอนสตรัคชั่น
2/03/2022
08/02/2022
CC1123
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
กิจการร่วมค้า เอ จี ซี 10 คอนสตรัคชั่น
2/03/2022
08/02/2022
CC1122
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หจก. ยืนยงมาร์เก็ตติ้ง
25/02/2022
08/02/2022
CC1121
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
2/03/2022
08/02/2022
CC1120
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
2/03/2022
08/02/2022
CC1119
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
25/02/2022
07/02/2022
CC1118
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. สตีลฟอร์มเมอร์
25/02/2022
07/02/2022
CC1117
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ฤทธา
25/02/2022
07/02/2022
CC1116
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ฤทธา
25/02/2022
07/02/2022
CC1115
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
25/02/2022
07/02/2022
CC1114
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
25/02/2022
07/02/2022
CC1113
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Advance Prefab
25/02/2022
07/02/2022

 Л№йТЎиН№Л№йТ  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20   Л№йТถСґдป 

   
footer
Copyright 2006-2021 (C) All rights reserved.
by Department of Civil Engineering, Burapha University.