ระบบจัดการ TRACKING ONLINE BY CEBUU.NET
 

 
 
 
 
กิจการร่วมค้า  เอ จี ซี 10 คอนสตรัคชั่น
 
CC1013  
วันที่ขอทดสอบ 06/01/2022
Reference no. CC1013
สถานะงานทดสอบ* รับผลทดสอบ (Complete) (1/02/2022)
(*ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 0 3810 2222 ต่อ 3356 หรือ 090-380-4704)
วัสดุที่ขอทดสอบ Concrete
เจ้าหน้าที่ทำการทดสอบ นาย จตุรงค์ เสมอวงษ์ (Engineer)
หน่วยงานที่ขอทดสอบ กิจการร่วมค้า เอ จี ซี 10 คอนสตรัคชั่น
ชื่อโครงการทดสอบ ไม่ระบุ
หมายเหตุ
 
จำนวนผู้เข้าชม 68 ครั้ง / วันลงทะเบียน 1/02/2022 เวลา 11:14 น.
 

หมายเหตุ :
รายการที่แสดงบนบริการผ่านเว็บ ใช้สำหรับตรวจสอบข้อมูลการทดสอบเท่านั้น
รายการที่แสดงไม่สามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงใดๆได้
หากพบข้อผิดพลาดกรุณาติดต่อที่อีเมล์ webmaster@cebuu.net
 
   
footer
Copyright 2006-2021 (C) All rights reserved.
by Department of Civil Engineering, Burapha University.