ระบบจัดการ TRACKING ONLINE BY CEBUU.NET
 

 
 
 
 
บมจ.  แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
 
CC1033  
วันที่ขอทดสอบ 10/01/2022
Reference no. CC1033
สถานะงานทดสอบ* สิ้นสุดการทดสอบ (End Task) (1/02/2022)
(*ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 0 3810 2222 ต่อ 3356 หรือ 090-380-4704)
วัสดุที่ขอทดสอบ Concrete
เจ้าหน้าที่ทำการทดสอบ นาย จตุรงค์ เสมอวงษ์ (Engineer)
หน่วยงานที่ขอทดสอบ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
ชื่อโครงการทดสอบ ไม่ระบุ
หมายเหตุ
 
จำนวนผู้เข้าชม 59 ครั้ง / วันลงทะเบียน 1/02/2022 เวลา 11:22 น.
 

หมายเหตุ :
รายการที่แสดงบนบริการผ่านเว็บ ใช้สำหรับตรวจสอบข้อมูลการทดสอบเท่านั้น
รายการที่แสดงไม่สามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงใดๆได้
หากพบข้อผิดพลาดกรุณาติดต่อที่อีเมล์ webmaster@cebuu.net
 
   
footer
Copyright 2006-2021 (C) All rights reserved.
by Department of Civil Engineering, Burapha University.